RNDr. Petr Fuchs, Ph.D.

Místnost: T6.26
Telefon: 54114 6037
Email: fuchsp@vutbr.cz
Konzultační hodiny:  úterý 13–13.50 hod.

Zimní semestr 2021/2022

Výuka

Informace k předmětu BKC-MA1

UMAT  |  FEKT  |  FIT  |  VUT  ]