RNDr. Petr Fuchs, Ph.D.

Místnost: T6.26
Telefon: 54114 6037
Email: fuchsp@feec.vutbr.cz
Konzultační hodiny:  po dohodě

Letní semestr 2020/2021

Výuka

Informace k předmětu IMA1

Informace k předmětu MPC-KOD

UMAT  |  FEKT  |  FIT  |  VUT  ]