RNDr. Petr Fuchs, Ph.D.

Místnost: T6.26
Telefon: 54114 6037
Email: fuchsp@vutbr.cz
Konzultační hodiny:  po dohodě

Letní semestr 2023/2024

Výuka

Karta předmětu MPC-KOD
Karta předmětu IMA1
Informace k předmětu IMA1

UMAT  |  FEKT  |  FIT  |  VUT  ]