RNDr. Vlasta Krupková, CSc.

Telefon:

54114 6051

Email:

krupkova@feec.vutbr.cz

Konzultační hodiny:

__Zimní semestr 2020/2021 ISM