doc. RNDr. Zdeněk Svoboda, CSc.

Telefon: 54114 6082
Email: svobodaz@feec.vutbr.cz
Konzultační hodinyLZS 2020/2021: úterý 11.00-12.00,středa 12.00-12.55

Výuka ve školním roce 2020/2021

  • MKC-DRE - Kombinované studium, MKC-DRE
  • MDRE - Denní studium, MDRE    Bakaláři

  • VMP - Bakaláři - VMP
  • BPC-MA2 - Bakaláři - MA2