Doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D.

Odborný životopis

 

Odborná a vědecká kvalifikace

 • 1985-87 Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor fyzikální elektronika
 • 1988-90 Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor matematická analýza
 • 1990 titul Mgr. (státní závěrečná zkouška v oboru matematická analýza)
 • 1990 přijetí na postgraduální studium v oboru Geometrie a topologie na přírodovědecké fakultě MU v Brně
 • 1992 doktor přírodních věd (RNDr.)
 • 1994 Ph.D. (úspěšné ukončení postgraduálního studia)
 • 2005 Habilitace na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 

Pedagogické působení

 • 1992 odborný asistent na ÚMAT FEKT VUT v Brně
 • 1995 přednášející na FEKT VUT v Brně
 • 2005 docent na ÚMAT FEKT VUT v Brně

 

Garant předmětů

 • 1996-98 Diskrétní matematika  - DIM (pro informatický směr studia)
 • 1998-03 Algebry a grafy - AGR
 • 2002-03 Diskrétní matematika - IDM
 • 2002-03 Lineární algebra a geometrie - LAG
 • od 2004 Diskrétní matematika - IDA
 • od 2005 Maticový a tenzorový počet
 • od 2005 Vybrané partie maticového počtu

 

Granty a vědecké záměry

 • GAČR 201/97/0216 Zobrazení a pokrývací vlastnosti topologických struktur - spoluřešitel uvedený v projektu
 • GAČR 201/00/1466 Spojité a teoreticko-množinové metody v topologických a algebraických strukturách - spoluřešitel uvedený v projektu
 • GAČR 201/03/0933 Množinově teoretické a kategoriální metody v topologických a algebraických strukturách - spoluřešitel uvedený v projektu
 • VUT GX 470007 Topologické a relační struktury s aplikacemi v computer science - spoluřešitel uvedený v projektu
 • FRVŠ 1714/2002 Matematika a fyzika na FIT - člen řešitelského týmu
 • FRVŠ 736/2006 Multimediální text na podporu výuky maticového a tenzorového počtu - řešitel projektu
 • CEZ MSM 262200012 Výzkum informačních a řídících systémů - člen řešitelského týmu
 • CEZ MSM 0021630503 Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN) - člen řešitelského týmu

 

Členství ve vědeckých společnostech

 • New York Academy of Sciences
 • American Association for the Advancement of Science
 • Association for Computing Mashinery
 • American Mathematical Society
 • Mathematical Association of America
 • American Physical Society
 • Jednota českých matematiků a fyziků
 • Česká astronomická společnost

 

Ostatní

 • kolem 30 původních vědeckých prací
 • přibližně 20 aktivních účastí na mezinárodních vědeckých konferencích
 • z toho bezmála 10 zvaných
 • 3 zahraniční hosté

 

[Titulní strana] [Výuka] [Výzkum] [Životopis] [Topologie] [Kontakt]