Doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D.

Účast v grantech a vědeckých záměrech

  • GAČR 201/97/0216 Zobrazení a pokrývací vlastnosti topologických struktur - spoluřešitel uvedený v projektu
  • GAČR 201/00/1466 Spojité a teoreticko-množinové metody v topologických a algebraických strukturách - spoluřešitel uvedený v projektu
  • GAČR 201/03/0933 Množinově teoretické a kategoriální metody v topologických a algebraických strukturách - spoluřešitel uvedený v projektu
  • VUT GX 470007 Topologické a relační struktury s aplikacemi v computer science - spoluřešitel uvedený v projektu
  • FRVŠ 1714/2002 Matematika a fyzika na FIT - člen řešitelského týmu
  • FRVŠ 736/2006 Multimediální text na podporu výuky maticového a tenzorového počtu - řešitel projektu
  • CEZ MSM 262200012 Výzkum informačních a řídících systémů - člen řešitelského týmu
  • CEZ MSM 0021630503 Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN) - člen řešitelského týmu

 

[Titulní strana] [Výuka] [Výzkum] [Publikace] [Konference] [Granty] [Ph.D. studium] [TPFC  Group] [Životopis] [Topologie] [Kontakt]