Maticový a tenzorový počet

Mezi matematiky se mnohem častěji používá termín Lineární a multilineární algebra. Ovšem na univerzitě technického typu nese tento název v sobě určitou tradici a já si dobrých tradic nesmírně vážím. Kromě toho, je tu jedna nesporná výhoda - každý hned pozná, oč v tomto předmětě půjde především. O teorii matic a jejich vícerozměrnou analogii - tenzory.

V zájmu jiné tradice, která v technických a také fyzikálních kruzích dosud přetrvává, jsem se teď dopustil určité nepřesnosti. Pro matematiky je totiž tenzor něčím výrazně jiným, než jen mnoharozměrnou analogií matic. Tenzory chápeme jako zobrazení - tedy předpis, který z několika vektorových argumentů vyrobí číslo. A to jistým, v každém ze svých argumentů lineárním způsobem.  Teprve když zvolíme konkrétní bázi, reprezentuje daný tenzor mnoharozměrné pole čísel, které je vícerozměrnou analogií matic.

Předmět Maticový a tenzorový počet je předmětem volitelným, určeným primárně pro magisterské studium na Fakultě elekrotechniky a komunikačních technologií. Specifikem předmětu je poměrně velký rozsah látky, který je nutné efektivně zvládnout v relativně krátkém čase. Předmět obsahuje snadné, ale i velmi obtížné partie z lineární a multilineární algebry.

Podrobné aktuální informace v daném školním roce a studijní materiály ke stažení naleznou studenti zde. Instrukce k přihlášení se studenti dovědí na cvičeních a přednáškách. Vyhlášku garanta předmětu lze stáhnout zde.

[Titulní strana] [Výuka] [Výzkum] [Životopis] [Topologie] [Kontakt]