pokračování TPST

Předmět Pravděpodobnost a statistika (pro obor Informační bezpečnost) navazuje do jisté míry na Diskrétní matematiku z předchozího semestru. Garantem je pan doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.

Já v tomto předmětu působím jako cvičící. Na stránce, na níž vede odkaz, jsem shromáždil některé užitečné materiály a instrukce ke cvičení. Další informace a materiály jsou k dispozici studentům v informačním systému.

[Titulní strana] [Výuka] [Výzkum] [Životopis] [Topologie] [Kontakt]