pokračování ZDMA

Přívlastek diskrétní zde znamená jistý protějšek k matematice spojitých veličin, zahrnující v sobě především klasické matematické disciplíny - matematickou a funkcionální analýzu, eventuálně diferenciální geometrii. Ale i spojitost a nespojitost jsou relativní pojmy, jak se ukazuje s rozvojem poměrně moderní a velmi perspektivní matematické disciplíny - topologie.

Diskrétní matematika v podobě, v které ji přednáším na FEKT VUT v Brně v sobě zahrnuje zejména úvod do teorie vybraných matematických struktur, které, jak věříme, mohou být užitečné pro pozdější studium a hlubší porozumění problematice studované v teoretické computer science.

Jsou to především základy teorie množin, binárních relací, zobrazení a funkcí, relace ekvivalence a uspořádání, základy teorie svazů a Booleových algeber, základy teorie grup, úvod do teorie grafů a jednodšší partie logiky.

Rozsah přednášené látky je opravdu velký a k mojí lítosti bohužel nelze zacházet do hloubky srovnatelné například se studiem odborné matematiky na přírodovědeckých nebo matematicko-fyzikálních fakultách. Přesto se snažím, aby  i velmi nadaní studenti nalezli na mých přednáškách užitečné informace a souvislosti nad rámec stanovených osnov. Pochopitelně, tyto informace nejsou předmětem zkoušky.

Podrobné aktuální informace v daném školním roce a studijní materiály ke stažení naleznou studenti zde. Instrukce k přihlášení se studenti dovědí na cvičeních a přednáškách.

[Titulní strana] [Výuka] [Výzkum] [Životopis] [Topologie] [Kontakt]