Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" III.