O ústavu

Současnost ústavu ...

Ústav matematiky zajišťuje výuku všech studentů fakulty ve všech formách studia. V našich předmětech získávají studenti na různých úrovních svého studia základní teoretické znalosti potřebné při studiu jejich odborného zaměření. Témata z algebry, integrálního a diferenciálního počtu, funkcí komplexní proměnné, integrálních transformací, pravděpodobnosti a statistiky nejen vyučujeme, ale aktivně v nich také pracujeme, abychom mohli do své výuky zahrnout nejnovější vědecké poznatky a postupy. Naši kolegové dosahují mnoho úspěchů při hledání nových poznatků o vlastnostech a postupech řešení diskrétních a spojitých dynamických systémů, vlastnostech algebraických a topologických struktur a fuzzy množin nebo při statistickém vyhodnocování rozsáhlých a komplikovaně strukturovaných datových souborů, o čemž svědčí naše bohatá publikační činnost v renomovaných impaktovaných časopisech a množství zvaných i plenárních přednášek na prestižních mezinárodních konferencích.


V posledních letech jsme zejména díky rekonstrukci budovy fakulty a nákupu softwarového vybavení mohli výrazným způsobem zmodernizovat výuku všech našich předmětů. Všichni naši studenti mají přístup k profesionálnímu matematickému softwaru, což jim usnadňuje jejich náročné studium a umožňuje plně si uvědomit roli matematiky v inženýrské praxi 21. století. Našim kolegům pak totéž dovoluje dosahovat špičkových výsledků ve vědě a výzkumu.

Víte, že...

z hlediska VaV výsledků jsme nejefektivnějším ústavem fakulty?
jsme nejstarším ústavem fakulty?
matematiku vyučujeme na čtyřech součástech VUT?
na VUT jsme byli první, kdo se věnoval kybernetice?
prvním rektorem VUT byl matematik?
jsme byli jedním z prvních pracovišť, které v Československu zavedly výuku programování?

... a jeho historie

Historie Ústavu matematiky je neodmyslitelně spjata jak s historií VUT tak s historií fakulty. Náš ústav je součástí fakulty již od jejích prvopočátků v roce 1961. Pod vedením prof. Brejchy a doc. Franka se katedra matematiky stala již od počátku své existence propagátorem teoretického bádání a výuky v oblasti kybernetiky a programování. Několik generací českých a slovenských inženýrů různých oborů studovalo matematiku z učebnic sepsaných pod vedením doc. Franka, vynikajícího pedagoga a vedoucího ústavu. Různými organizačními změnami a odchody členů naší katedry, resp. ústavu, došlo k tomu, že se mezi našimi kolegy vystřídaly mnohé významné osobnosti různých brněnských i mimobrněnských výzkumných pracovišť: doc. Kudláček, prof. Rosenberg, prof. Mezník, prof. Voráček a další.