Jak s námi spolupracovat

Jak s námi spolupracovat

S naším ústavem spolupracuje řada vzdělávacích institucí v České republice i v zahraničí. Vyberte si sami tu nejlepší cestu k nám.

Studijní oblast

Zjistit více

Věda a výzkum

Zjistit více
Studijní oblast

Studijní oblast

Témata studentských projektů

Rádi uvítáme matematicky zaměřená témata na diplomové nebo bakalářské práce z vaší společnosti. Získáte tak možnost si zároveň vytipovat vhodné kandidáty na pracovní pozice ve vaší firmě. Spojte se s doc. RNDr. Michal Novákem, PhD., který s vámi probere všechny podrobnosti.

Přednášky a semináře

Přednášky a semináře odborníků z praxe nebo partnerských univerzit u nás probíhají často a jsou vždy vítány. Ocení je nejen naši studenti ale i kolegové z ústavu. Spojte se s doc. RNDr. Michal Novákem, PhD., se kterým můžete naplánovat téma, termín i celkovou podobu akce.

Podpora výukového procesu

Absolventi naší fakulty dlouhodobě prokazují velmi dobré znalosti v oboru. To se samozřejmě neobejde bez kvalitního vzdělávacího procesu. Přednášky ve vybraných předmětech nebo podpora při pořizování a využívání specializovaného matematického softwaru je další z možných oblastí spolupráce. Doc. RNDr. Michal Novák, PhD. vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Společné dotační projekty

Spolupracujeme s řadou zahraničních univerzit a vědeckých center při řešení různých dotačních projektů na národní i mezinárodní úrovni. Vedoucí ústavu, doc. RNDr. Zdeněk Šmarda, CSc., vám sdělí podrobnosti k možné spolupráci v této oblasti.

Spolupořádání konferencí a seminářů

Naši kolegové, renomovaní odborníci v různých matematických specializacích, mají bohaté zkušenosti z členství v organizačních výborech vědeckých konferencí a seminářů na národní i mezinárodní úrovni. Konferenci nebo seminář můžeme zorganizovat i v našich prostorách. Kontaktujte vedoucího ústavu, doc. RNDr. Zdeněk Šmardu, CSc.