Nabídka studijních programů

Náš ústav v současné době nenabízí žádný čistě matematický bakalářský nebo magisterský studijní program. Zájemci o doktorské studium najdou matematická témata ve studijním programu Teoretická elektrotechnika.

Teoretická elektrotechnika (Ph.D.)

Mějte expertní teoretický základ pro elektrotechnické obory.

Více informací

Informace o Dnech otevřených dveří, přihláškách, přijímacích zkouškách apod. naleznete na webu fakulty. Naleznete zde také informace o kombinované formě studia.

Web fakulty

Víte, že...

učíme matematiku také na FIT a USI?
významná část našich absolventů - doktorandů pochází ze zahraničí?