Konference, semináře a soutěže

Matematické problémy nematematiků

Datum konání
14. 10. – 16. 12. 2020
Místo konání
Brno, Technická 12
Popis

Seminář Matematické problémy nematematiků je cyklus poloodborných přednášek o aplikacích matematiky (nejen) pro studenty matematických a příbuzných oborů. Jako přednášející jsou zváni odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Jedná se o společný projekt matematické sekce MFF UK a katedry matematiky FJFI ČVUT. Hlavním cílem je doplňovat teoreticky zaměřenou výuku sledováním aktuálních trendů v aplikované matematice, seznamovat studenty s možnostmi jejich uplatnění a poskytovat inspiraci pro jejich další profesní zaměření. Ze strany firem jsou běžné nabídky stáží, brigád a vedení aplikovaných bakalářských a diplomových prací. Přednášky jsou veřejné a jsou živě streamovány i v prostorách naší fakulty.