Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Na našem ústavu se věnujeme studiu řady teoretických problémů, které pomáhají při řešení širokého spektra úloh inženýrské praxe. Věnujeme se analýze dynamických systémů, semi-analytickým numerickým algoritmům se zaměřením na konkrétní rovnice matematického inženýrství a statistickým metodám analýzy rozsáhlých datových souborů. Rovněž se zabýváme studiem jednoznačných i mnohoznačných algebraických struktur a fuzzy množin a výzkumem v oblasti teorie automatů.

Skupina dynamických systémů

Náš tým se zabývá studiem kvalitativními vlastností řešení diskrétních a spojitých dynamických systémů.  Jedná se zejména o numerické metody řešení, problematiku stability, řiditelnosti a identifikaci systémů celočíselného i zlomkového řádu.

Skupina algebry a diskrétní matematiky

Část našich kolegů se věnuje výzkumu v oblasti algebraických jednoznačných a mnohoznačných struktur  a fuzzy množin. Pomáhají vyvíjet teoretické modely pro fungování a optimalizaci logických a výpočetních systémů a automatů např. v robotice nebo dopravě.

Skupina statistických metod

Skupina se věnuje výzkumu a aplikacím statistických metod v různých inženýrských oblastech, např. v environmentálních vědách nebo hydrologii. Zvláštní pozornost věnuje studiu cenzorovaných rozdělení pravděpodobností a teorii extrémních hodnot.