Dynamika systémů se zaměřením i na algebraickou a topologickou strukturu.

FEKT-S-17-4225
Popis

Výzkum plánujeme zaměřit na tři oblasti:
1) Analýza diskrétních a hybridních systémů se zaměřením na kvalitativní vlastnosti řešení včetně numerických algoritmů řešení.
2) Topologické metody a vlastnosti v matematických informačních a kauzálních strukturách.
3) Zkoumání obecných vlastností hyperstruktur vytvářených z jednoznačných uspořádaných pologrup.

Druh projektu
Základní výzkum