Identifikace dynamických systémů na časových škálách

Image
Grantová agentura České republiky
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
GA16-08549S
Popis

Projekt je zaměřen na řešení problémů identifikace dynamických systémů na časových škálách. Pro
analýzu identifikovatelnosti systémů bude v prvotní fázi řešena otázka stability a pozorovatelnosti. Široké
spektrum identifikačních úloh (řešení systémů se zpožděním, stiff systémů s lomeným řádem, rozšíření
Bayesovského přístupu k identifikaci o omezení ve formě časově proměnných rovností a nerovností a o
nový přístup k fúzi modelů, identifikace systémů použitím ortogonálních funkcí založených na na zobecněných Laguerreových funkcích s lomeným řádem) bude podrobně řešeno moderními metodami. Výstupem projektu bude ucelený přístup k identifikaci časově spojitých a diskrétních modelů na základědiskrétně měřených vstupně/výstupních dat. Důraz bude kladen na analýzu a identifikaci nelineárních a časově proměnných systémů.

Klíčová slova
dynamické systémy
identifikace
Druh projektu
Základní výzkum