Identifikace a řiditelnost obyčejných a frakcionálních dynamických systémů

FEKT-S-23-8179
Popis

Výzkum plánujeme zaměřit na následující oblasti:
- diskretizační algoritmy lineárních i nelineárních funkcionálních rovnic, asymptotická analýza jejich řešení
- studium diskrétních systémů Emden-Fowlerova typu , aplikace pomocí metody tzv. retraktu, identifikace a řiditelnost systému na konečném intervalu
- návrhy numerických algoritmů pro frakcionální systémy zpožděného typu, konvergenční analýza

Druh projektu
Základní výzkum