Kvalitativní a numerická analýza spojitých a diskrétních dynamických systémů

FEKT-S-20-6225
Popis

Výzkum plánujeme zaměřit na následující oblasti:
- nalezení nových zpožděných maticových funkcí a jejich aplikace na řešitelnost úloh o řiditelnosti lineárních systémů diskrétních rovnic se zpětnou vazbou
- nalezení nových reprezentací řešení zpožděných diskrétních systémů, popsat asymptotiku, oscilátoričnost a řiditelnosti s sytémů
- nalezení nových numerických algoritmů založených na integrálních transformacích a semi-analytických metodách
- využití topologických metod při popisu systémů

Druh projektu
Základní výzkum