Odvození kapitalizační míry specifických nemovitostí dle analogické investice z kapitálových trhů

Image
logo TAČR
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
TL05000072
Popis

Hlavním cílem projektu je poskytnutí nástroje pro odhad kapitalizační míry pro účel oceňování nemovitostí s takovými případy, kde není možné vycházet z tržních dat odpovídajícího segmentu trhu včetně dalších specifik, které to znemožňují. Přesto je obvykle třeba taková ocenění provést. Podle mezinárodních oceňovacích standardů (IVS 2017) je v takových situacích přípustná tzv. stavebnicová metoda, kterou je však nutno korektně sestavit na základě transparentních dat finančního trhu. Nástroj pro odhad kapitalizační míry bude transparentně řešit absolutní nedostatek tržních dat vč. problému s lokální diferenciací a tím také dojde k podstatnému zvýšení přezkoumatelnosti-transparentnosti a zkvalitnění věrohodnosti odhadu s minimalizací subjektivního faktoru u oceňovacích reportů cílové skupiny.

Klíčová slova
kapitalizační míra
stavebnicová metoda
kapitálové trhy
Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři

Projekt je řešen na Ústavu soudního inženýrství, UMAT je do projektu zapojen.