Přípravný kurz z matematiky

Pokud to situace dovolí, plánujeme kurz realizovat v běžné podobě prezenční formou v období od února do dubna roku 2022. Instrukce budou včas zveřejněny na stránkách našeho ústavu.