Přípravný kurz z matematiky 2024

Tak jako každý rok, pořádáme i letos přípravný kurz z matematiky, který proběhne od 9. 2. 2024 do 20. 4. 2024.

Kurzy jsou společné pro studenty mající zájem o studium na FEKT (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií) a FIT (Fakulta informačních technologií).

Cena kurzu je 1600 Kč.

Jak bude kurz probíhat?

Kurz bude probíhat online v e-learningovém prostředí Moodle. Nebude tedy nutné docházet/dojíždět na kurz na univerzitu. Každý týden se budeme věnovat jednotlivým tématům ze středoškolské matematiky. Vždy v pátek zveřejníme videa a testy k novému tématu. Vy potom budete mít možnost pracovat s těmito materiály dle vašich časových možností až dva týdny. Budete mít možnost procvičovat látku pomocí testu víckrát, přičemž váš nejlepší výsledek se uloží. Vyučující tak budou mít zpětnou vazbu na vaši práci a pro vás to budou body do konečného výsledku kurzu. Komunikace s vyučujícími bude probíhat prostřednictvím diskuzního fóra.

Jak mi může být kurz prospěšný?

Zopakujete si středoškolskou matematiku s důrazem na témata potřebná k zvládnutí přijímacích zkoušek na VŠ a vysokoškolské matematiky. Určitě to bude přínosné i při přípravě na maturitní zkoušku z matematiky.

Jak se na kurz přihlásit?

Pošlete e-mail na adresu kolara@vutbr.cz do 26. 1. 2024.

Přihláška musí obsahovat:

  • vaši e-mailovou adresu, kterou budete používat k přihlášení do kurzu,
  • jménopříjmení,
  • vaši poštovní adresu

Těšíme se na vás

Edita Kolářová