Reprezentace řešení dynamických systémů, numerické algoritmy řešení

FEKT-S-14-2200
Popis

Výzkum plánujeme zaměřit na dvě oblasti:
1) Formulaci vhodných definic zpožděné diskrétní maticové exponenciály pro více matic. Navržené definice budou prověřovány z hlediska jejich vhodnosti pro užití při popisu řešení i z hlediska jejich případných aplikací pro reprezentace řešení lineárních diskrétních homogenních i nehomogenních systémů.
2) Nalezení nových algoritmů řešení pro funkcionální diferenciální rovnice a parciální diferenciální rovnice založených na iteračních metodách

Druh projektu
Základní výzkum