Seminář ku příležitosti 100. narozenin prof. Černohorského

 Jednota českých matematiků a fyziků zve všechny zájemce na zajímavý seminář ku příležitosti 100. narozenin prof. Černohorského konaný dne 7.9.2023. Všechny podrobnosti naleznete zde http://matika.umat.feec.vutbr.cz/jcmf/?p=1960

Pokud byste měli zájem přijít, vyplňte prosím zavčas registrační formulář pod plakátkem, jelikož se dá očekávat, že počet zájemců o tuto akci bude veliký.