Témata doktorského studia

Na Ústavu matematiky jsou ještě volná následující témata doktorského studia:

  • Agregační operátory ve fuzzy logice
  • Algebraické hyperstruktury v autonomním řízení
  • Numerické metody řešení celočíselných a frakcionálních kontrolních systémů
  • Stochastické diferenciální rovnice v elektrotechnice
  • Úlohy řiditelnosti pro diskrétní rovnice se zpětnou vazbou

Podrobnosti o jednotlivých tématech naleznete na stránce studijního programu Teoretická elektrotechnika.