UMAT úspěšně rozvíjí spolupráci s Černou Horou

V roce 2022 navázal Ústav matematiky prostřednictvím Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ spolupráci s University of Montenegro v Podgorici. V dubnu navštívila Brno vedoucí katedry matematiky Fakulty přírodních věd a matematiky University of Montenegro, prof. Sanja Jančić-Rašović se svým kolegou, prof. Srđanem Kadićem. Na reciproční návštěvě v Podgorici byly mj. diskutovány možnosti vedení diplomových a disertačních prací černohorských studentů akademiky z Ústavu matematiky. Podobně jako v loňském roce se i letos budou naši černohorští kolegové podílet na recenzním řízení prací zaslaných do post-konferenčního sborníku konference MITAV, na jejíž organizaci se Ústav matematiky podílí.