Vlastnosti řešení funkcionálních diferenciálních a diferenčních rovnic

FEKT-S-11-2/921
Popis

Projekt je zaměřen na studium funkcionálních diferenciálních a diferenčních rovnic zpožděného typu a také rovnic, které obě jmenované oblasti sjednocují, tzv.dynamických rovnic, definovaných na časových škálách. Jedná se zejména o studium limitních vlastností řešení, jejich reprezentace, počáteční a okrajové úlohy včetně stabilty řešení a její aplikace v teorii řízení, optimální regulace, teorii neuronových sítí a nanotechnologiích.
 

Druh projektu
Základní výzkum