Krátkodobé zahraniční mobility našich kolegů

Díky mobilitnímu programu Erasmus+ navázali, resp. rozvíjeli, spolupráci UMAT s několika našimi zahraničními partnerskými univezitami. 

  • V květnu navštívil doc. Jaromír Baštinec naše kolegy na Poznan University of Technology (Polsko).
  • V červnu Ing. Michal Fusek a doc. Michal Novák navštívili Bifröst University (Island), aby mj. načerpali zkušenosti s organizací distanční a online výuky a projednali možnosti zapojení do výukových projektů financovaných z Norských fondů.
  • V srpnu navštívil dr. Josef Rebenda University of Agder (Norsko). V září se tamtéž zúčastnil workshopu týkajícího se budoucí spolupráce s University of Agder na evropských projektech.
  • V září proběhla pravidelná návštěva na University of Nova Gorica (Slovinsko), v rámci které vedoucí UMAT a vedoucí Center for Information Technologies and Applied Mathematics, prof. dr. Irina Cristea, mj. projednali možnosti vzájemného zapojení akademiků do recenzního a oponentního řízení a další spolupráci našich juniorských kolegů.
  • V říjnu proběhla návštěva na University of Podgorica (Černá Hora).
  • Na listopad je plánován výjezd doc. Jaromíra Baštince na University of Bialystok (Polsko), která je podobně jako univerzita v Poznani naším dlouholetým partnerem.

Válka na Ukrajině nám bohužel brání v osobních návštěvách našich kolegů na dvou našich partnerských univerzitách v Kyjevě - Taras Sevchenko National University of Kyiv a Kyiv National Economic University. Zůstáváme s nimi proto alespoň v telefonickém a písemném kontaktu.