Skupina algebry a diskrétní matematiky

Hlavní výzkumné činnosti

  • studium algebraických struktur a hyperstruktur,
  • studium fuzzy množin a hrubých množin,
  • studium topologických struktur.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Vytvoření matematického modelu sběru dat ze sítě podmořských senzorů.
  • Využití algebraické teorie hyperstruktur, zobecnění teorie automatů a hrubých množin v úlohách kolektivní robotiky a průzkumu neznámého terénu.
  • Popis speciálního typu algebraických funkčních závislostí motivovaných technikou kriging při určování některých parametrů předpovědi počasí.

Projekty/Průmyslové zakázky